Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

L’AMPAEA, com a entitat de més de 100 treballadors,  elaborem el Pla de Mobilitat Sostenible pel nostre personal.

D’acord amb els objectius de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic (LITECC) i els compromisos internacionals en matèria de canvi climàtic, s’estableix que totes les administracions, les entitats publiques i empreses de més de 100 treballadors han de disposar de plans de mobilitat sostenible per als treballadors d’acord amb la jerarquia següent: mobilitat no motoritzada, mobilitat motoritzada elèctrica o d’una font sense emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. S’ha de prioritzar sempre el transport públic respecte al transport privat i particular.

Els objectius del Pla de Mobilitat, es poden resumir bàsicament en tres adjectius, per aconseguir que els desplaçaments del personal de l’empresa siguin: SOSTENIBLES, SEGURS I SALUDABLES.

L’AMPAEA, té com a objectiu amb el seu Pla de Mobilitat, implicar als empleats afavorint el transport sostenible, la reducció d’emissions d’efecte hivernacle i complir amb els compromisos internacionals del País.

Per aconseguir aquests objectius, serà necessari incidir en fomentar l’ús dels mitjans no motoritzats, promoure transferència de les mesures de transport privats individuals als públics col·lectius i l’aplicació del sistema de cotxe compartit.

Per dur a terme el pla, ens hem estructurat en diferents fases:

  • Fase de diagnosi.
  • Anàlisi dels resultats.
  • Plans d’acció.
  • Comunicació.
  • Seguiment de l’acompliment.
El passat dimecres 15 de febrer vam realitzar la presentació del Pla de Mobilitat Sostenible als treballadors de l’AMPAEA.

Tenim un compormís per endavant i els petits canvis en el nostre dia a dia ajudaran a reduir la petjada de CO2 del nostre entorn. Endavant amb aquest compromís!

A continuació us presentem el pla de mobilitat de l’AMPAEA

PLA DE MOBILITAT AMPAEA

Enllaços

Mobilitat Andorra

Infografia Transport