Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Des de l’AMPAEA treballem al servei de les mares i pares dels alumnes de l’Escola Andorrana per incidir en la millora constant del procés educatiu dels nostres infants.

Servei de cuines

Què fem?

Som els responsables de la gestió integral de les cuines de les escoles andorranes.

Treballem per aconseguir una alimentació saludable, suficient, equilibrada, variada, segura, adaptada a les necessitats de la població en etapa escolar i a l’entorn, sensorialment satisfactòria, sostenible i assequible per a tots els alumnes.

Creiem en la importància que els alumnes tinguin l’oportunitat de tastar menús variats, amb diferents tipus de gustos i d’aliments, i que compleixin amb les recomanacions de salut pública de l’Organització Mundial de la Salut.

Vetllem per:

 • La sostenibilitat social i ambiental.

 • La reducció del malbaratament alimentari.

 • El compromís amb empreses productores, distribuïdores i de serveis del país.
 • La transparència i ètica en el desenvolupament de cada procés i pràctica que duem a terme.
 • La comunicació amb tota la comunitat escolar sobre els temes relacionats amb la nostra gestió i el foment del treball en equip entre totes les parts implicades.

Som conscients que l’alimentació, els hàbits alimentaris saludables, respectuosos amb el medi ambient i l’estil de vida dels alumnes són importants pel correcte creixement i desenvolupament dels infants.

Com ho fem?

Som un equip transversal de persones especialistes en diverses àrees, amb àmplia experiència:

 • Empresa de nutrició: disseny del menú i assessorament en l’alimentació dels alumnes, portant a terme un control dietètic dels àpats i assegurant una dieta equilibrada i variada.
 • Empresa de seguretat alimentària: seguiment dels processos a la cuina i menjadors perquè es realitzin segons uns reglaments i unes bones pràctiques. Acompanyament en el compliment de les reglamentacions tecnicosanitàries, la manipulació dels aliments i les lleis i els decrets relacionats amb la higiene i el control alimentari.
 • Empresa auditora comptable: assessorament i supervisió perquè tots els processos econòmics es duguin a terme amb transparència i ètica per garantir un servei assequible.
 • Empresa de seguretat en el treball: assessorament dels riscos associats a l’activitat de cuines perquè el personal desenvolupi la seva activitat amb seguretat per la salut personal i de l’equip de persones en cada procés.
 • Empresa de mobilitat i de protecció de dades: acompliment amb les normatives vigents del país.
 • Equip de cuina i menjador: elaboració i servei diari als menjadors escolars.
 • Equip d’administració: atenció personalitzada a les famílies.
 • Equip de recursos humans: gestió i formació permanent de l’equip de les persones que treballen a l’AMPAEA.
 • Equip de compres: recerca i seguiment de les fonts de subministrament per aprovisionar-se dels productes alimentaris que conformen el menú, amb garantia de qualitat i amb la millor relació qualitat-preu, vetllant sempre per uns criteris de sostenibilitat, de cura del medi ambient i de l’entorn.

4.250 àpats diaris

11 cuines

135 treballadors

Amb la voluntat d'anar més enllà del servei diari d'alimentar i educar els alumnes, des de l'equip de persones que conformen l'AMPAEA estem en constant procés d'investigació, recerca, creació i aprenentatge per a una millora constant del nostre servei.

Assessorem i informem

Volem ser el vehicle per fer arribar als organismes pertinents les inquietuds o peticions del col·lectiu de famílies relacionades amb qualsevol aspecte de l’escola.

Organitzem activitats divulgatives segons els interessos de les famílies i atenem qualsevol demanda d’informació individual, derivant-la, si s’escau, als organismes pertinents.

Administrem els comptes de la cooperativa

L’AMPAEA col·labora amb la direcció de cada centre per administrar el pressupost aprovat per les Juntes d’Escola en relació amb les activitats que les escoles porten a terme.

Espai menjador

Gestionem el personal assistent al menjador a les escoles de primera ensenyança. Aquesta contractació es fa a través d’una subvenció de Govern d’Andorra.

Preguntes i suggeriments