Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Política de Privacitat pàgina web

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA ANDORRANA, d’ara endavant, l’AMPAEA es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la pàgina web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per a la pàgina web www.ampaea.ad i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Responsable de les dades

Us informem que qualsevol dada personal que faciliteu a través d’aquest lloc web serà tractada per l’AMPAEA en qualitat de responsable del tractament. L’AMPAEA és la titular d’aquest lloc web, associació domiciliada al Principat d’Andorra, a la vila de Santa Coloma, parròquia d’Andorra la Vella, Carrer Prat Salit s/n, inscrita al Registre d’Associacions del Principat d’Andorra amb número de registre tributari U-192470-W, telèfon 722 509 i correu electrònic ampaea@ampaea.ad.

Delegat de protecció de dades

Us informem que el Delegat de protecció de dades és ABC ADVOCATS I CONSULTORS, SL, domiciliada a Escaldes-Engordany, Passatge Antònia Font Caminal 1, 3r pis, despatx 303, telèfon 805060 i correu electrònic abc@abc-assessors.com.

Dades personals que es recullen

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, «LQDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que no es tracten categories especials de dades personals.

Recollida de cookies.

Finalitat del tractament

L’AMPAEA podrà tractar les vostres dades personals per a les finalitats descrites a continuació, en funció del motiu pel qual ens les hàgiu facilitat:

– Gestionar les dades proporcionades pel propi interessat en el moment de contractar els nostres serveis i per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del vostre interès – Realitzar, en cas que us hàgiu subscrit a les nostres butlletins, el seu enviament tractant les dades facilitades per remetre-us-els.

La legitimació jurídica és el consentiment exprés.

Conservació de les dades

L’AMPAEA conservarà les vostres dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a l’AMPAEA a conservar les vostres dades personals, es conservaran durant el dit període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

Destinataris de les vostres dades

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les vostres dades personals es poden transmetre a:

a) Encarregats de tractament de l’AMPAEA que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi l’AMPAEA.

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei per als fins en ella definits.

Transferència de dades a tercers països 

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets de què disposeu

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, l’AMPAEA us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les vostres dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los haureu d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic abc@abc-assessors.com, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional d’identitat. A l’adreça de correu electrònic indicada us oferirem els formularis corresponents per a exercir materialment aquests drets.

Davant de qualsevol vulneració dels vostres drets, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en el seu exercici, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També podeu aconseguir més informació sobre els drets que us assisteixen dirigint-vos a aquests organismes.

Retirada del consentiment

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits, l’AMPAEA deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Mesures de seguretat per protegir les vostres dades

L’AMPAEA garanteix que el tractament que portarà a terme de les vostres dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat us serà degudament notificada perquè quedeu informats dels canvis produïts i pugueu atorgar el vostre consentiment exprés a aquests canvis.

Som els representants de les famílies davant la direcció de l’Escola Andorrana, del Ministeri d’Educació i de les direccions dels diferents centres.