Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Reduïm l’Aigua que no Consumim

L’aigua és un recurs natural essencial per a la vida. El consum no responsable de l’aigua és una qüestió crítica que té repercussions importants. És en aquest context, que l’AMPAEA veu una oportunitat d’educar i sensibilitzar als alumnes de l’Escola Andorrana. 

A través del projecte “Reduïm l’Aigua que no Consumim,” pretenem intentar canviar aquesta dinàmica i fomentar la responsabilitat ambiental entre els nostres alumnes.