Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

L’Escola Andorrana neix el curs escolar 1982-83 amb una primera oferta centrada en el cicle maternal.

El 1985, s’amplia l’oferta educativa a la primera ensenyança.
Aquest pas ve acompanyat de l’aprovació de la Llei de l’Escola Andorrana (1989), la Llei qualificada d’educació (1993) i la posterior Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà (1994), que configuren el marc normatiu del sistema.

El curs 1991-1992, s’inicien els estudis de segona ensenyança.

Des del curs 1995-1996 s’ofereixen estudis de batxillerat.

Des de la seva creació, l’escola ha tingut una evolució positiva amb un creixement important en nombre d’alumnes i una gran acceptació per part de mares i pares.

Actualment, hi ha centres de maternal i primera ensenyança a totes les parròquies, mentre que els centres de segona ensenyança es reparteixen entre Santa Coloma, Encamp i Ordino. El batxillerat s’ofereix al centre de La Margineda i la formació professional a Aixovall.

Òrgans de participació

Juntes d’Escola

Les Juntes d’Escola estan formades per representants de mares i pares. Les seves funcions són:

 • Col·laborar amb l’equip directiu en el projecte de pressupost del centre.
 • Vetllar per l’aplicació del projecte educatiu del centre.
 • Vetllar per l’aplicació del Reglament de règim intern del centre, resoldre els conflictes greus i imposar les sancions corresponents en matèria de disciplina d’alumnes, d’acord amb el Reglament esmentat. Un cop vigent la normativa sobre drets i deures dels alumnes, les resolucions de la Junta d’Escola han de subjectar-s’hi.

 • Col·laborar en l’elaboració del Pla anual del centre.

 • Avaluar el Pla anual del centre i la memòria presentada per l’equip directiu, que ha d’incloure un balanç de la gestió econòmica.

 • Donar el vistiplau i aportar suggeriments a la programació i al desenvolupament de les activitats escolars realitzades fora del centre, durant l’horari lectiu.

 • Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives.

 • Supervisar l’activitat general del centre.

Escola Andorrana d’Escaldes – Engordany
Meritxell Cuyàs Lamana
Anna Ortega Cantin
Nerea Moreno de Salvado
juntaescolarescaldes@gmail.com

Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria
Silvia Vidal Cortina
Belén Oliveira Pérez
Vanesa Louzao Osuna
familieseasj@gmail.com

Escola Andorrana de La Massana
Ricard de Deus Proença
Mònica Perez Barcia
Jakob Juhl
juntaealm@gmail.com

Escola Andorrana d’Andorra la Vella  1a Ensenyança
Marta Armengol Asenjo
Júlia Baudin Arroyo
Núria Casals Montañés
families.eaav@gmail.com

Escola Andorrana de Santa Coloma 2a Ensenyança
Elizabeth Carpa Rojerman
Mònica Pascuet Casanovas
Anna Mangot Schiefenbusch
juntapares@gmail.com

Escola Andorrana d’Encamp 1a Ensenyança
Elisabeth Pirot Pedrós
Jenifer Iglesias Lima
Yolanda Terrones Bernat
juntaescolaencamp@gmail.com

Escola Andorrana d’Encamp 2a Ensenyança
Susagna Venable Alcaide
Carine Grégoire Torres
Natàlia Trullà Garcia
juntasegonaencamp@gmail.com

Escola Andorrana de Canillo
M.Àngels Fernández García
Begonya Camats Largacha
Agustina Sol Longas
canilloampaea@gmail.com

Escola Andorrana Ordino 1a Ensenyança
Marta Ricard Altemir
Marta Cordelllana d’Areny-Plandolit
apaea.ordino@gmail.com

Escola Andorrana Ordino 2a Ensenyança
Elisabeth Faura Papavia
Vanesa Elisabeth Varela
Silvina Royo Vizcaino
families.easeo@gmail.com

Escola Andorrana Pas de la Casa
Sandra Lorena Argarita Rodriguez
Nicolas Balaguer Billaud
Claudio Mesquita António Jeronimo

Escola Andorrana de Batxillerat
Sandra Vilà Pujal
Francesc Aroca Bernabé
Carles Pascuet Casanovas
paresbatxand21a23@gmail.com

Òrgans de participació

Consell de les Escoles

El Consell de les Escoles és l’òrgan màxim de gestió de l’Escola Andorrana.
El seu objectiu principal és supervisar l’activitat general dels centres en els aspectes administratius i docents.

El Consell de les Escoles té per objecte les funcions següents:

 • Ratificar i aportar suggeriments al projecte educatiu de cada centre.

 • Rebre informació i participar en la distribució per centres dels crèdits que figuren en el projecte de pressupost global de l’Escola Andorrana.

 • Rebre informació i avaluar el pla anual de cada centre.

 • Ratificar la memòria de cada centre.

 • Vetllar per l’aplicació correcta de la política educativa, pel que fa a les relacions de col·laboració amb altres centres escolars i no escolars amb finalitats culturals i educatives.

 • Presentar propostes de renovació de les instal·lacions escolars per tal de propiciar un ensenyament amb garantia de qualitat.

 • Valorar la dinàmica de cada centre.
 • Estudiar qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat dels centres i aportar les indicacions que jutgi convenients.

Sector directors
Maternal – M
eritxell Blasi Vidal
Primera Ensenyança – D
avid Barbosa Padin
Segona Ensenyança –
Olga Moreno Gonzalez
Batxillerat – Anna Visent Molné

Sector Caps d’estudi
Maternal i Primera ensenyança – Rosa M. Rechi Obiols
Segona ensenyança i batxillerat – Jordi Torné Da Costa

Sector personal docent
Maternal – L
aura Palmitjavila Foix
Primera Ensenyança – Noemi Bové Rispa
Segona Ensenyança Meritxell Alvarez-Plata d’Areny Plandolit
Batxillerat – Itxaso Sanz Fernandez

Sector personal no docent
Personal administratiu i de serveis – M
.Àngels Puig Navarro
Col·laborador educatiu – E
lvira Quintana Ramirez

Sector pares i mares d’alumnes
Maternal – Mònica Pérez Bàrcia
Primera Ensenyança – M.Àngels Fernàndez Garcia
Segona Ensenyança –
Susagna Venable Alcaide
Batxillerat –
Carles Pascuet Casanovas

Sector alumnes
Segona Ensenyança – Ian Moya Drici
Batxillerat –
Alex Farré Terron

 

Escola Andorrana
d’Escaldes – Engordany
+376 869 668

Escola Andorrana
de Sant Julià de Lòria
+376 841 702

Escola Andorrana
de La Massana
+376 737 050

Escola Andorrana
de Canillo
+376 852 344

Escola Andorrana
d’Encamp 1a ens.
+376 832 716

Escola Andorrana
d’Andorra la Vella 1a ens.
+376 722 300

Escola Andorrana
Ordino 1a ens.
+376 837 001

Escola Andorrana
Pas de la Casa
+376 856 700

Escola Andorrana
de Santa Coloma 2a ens.
+376 722 111

Escola Andorrana
d’Encamp 2a ens.
+376 731 175

Escola Andorrana
Ordino 2a ens.
+376 747 020

Escola Andorrana
de Batxillerat
+376 723 030