Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

L’Escola Andorrana neix el curs escolar 1982-83 amb una primera oferta centrada en el cicle maternal.

El 1985, s’amplia l’oferta educativa a la primera ensenyança.
Aquest pas ve acompanyat de l’aprovació de la Llei de l’Escola Andorrana (1989), la Llei qualificada d’educació (1993) i la posterior Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà (1994), que configuren el marc normatiu del sistema.

El curs 1991-1992, s’inicien els estudis de segona ensenyança.

Des del curs 1995-1996 s’ofereixen estudis de batxillerat.

Des de la seva creació, l’escola ha tingut una evolució positiva amb un creixement important en nombre d’alumnes i una gran acceptació per part de mares i pares.

Actualment, hi ha centres de maternal i primera ensenyança a totes les parròquies, mentre que els centres de segona ensenyança es reparteixen entre Santa Coloma, Encamp i Ordino. El batxillerat s’ofereix al centre de La Margineda i la formació professional a Aixovall.

Òrgans de participació

Juntes d’Escola

Les Juntes d’Escola estan formades per representants de mares i pares. Les seves funcions són:

 • Col·laborar amb l’equip directiu en el projecte de pressupost del centre.
 • Vetllar per l’aplicació del projecte educatiu del centre.
 • Vetllar per l’aplicació del Reglament de règim intern del centre, resoldre els conflictes greus i imposar les sancions corresponents en matèria de disciplina d’alumnes, d’acord amb el Reglament esmentat. Un cop vigent la normativa sobre drets i deures dels alumnes, les resolucions de la Junta d’Escola han de subjectar-s’hi.

 • Col·laborar en l’elaboració del Pla anual del centre.

 • Avaluar el Pla anual del centre i la memòria presentada per l’equip directiu, que ha d’incloure un balanç de la gestió econòmica.

 • Donar el vistiplau i aportar suggeriments a la programació i al desenvolupament de les activitats escolars realitzades fora del centre, durant l’horari lectiu.

 • Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives.

 • Supervisar l’activitat general del centre.

Escola Andorrana d’Escaldes – Engordany

 • Jennifer González Barajas
 • Meritxell Cuyàs Lamana
 • Nerea Moreno de Salvador

 juntaescolarescaldes@gmail.com

Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

 • Silvia Vidal Cortina
 • Belén Oliveira Pérez
 • Vanesa Louzao Osuna

familieseasj@gmail.com

Escola Andorrana de La Massana

 • Ricard de Deus Proença
 • Ixan Russi Vergara
 • Jakob Juhl

juntaealm@gmail.com

Escola Andorrana d’Andorra la Vella  1a Ensenyança

 • Marta Armengol Asenjo
 • Júlia Baudin Arroyo
 • Elena González 

families.eaav@gmail.com

Escola Andorrana de Santa Coloma 2a Ensenyança

 • Mònica Pascuet Casanovas
 • Albert Samarra Pujol 
 • Meri Delgado

juntapares@gmail.com

Escola Andorrana d’Encamp 1a Ensenyança

 • Elisabeth Pirot Pedrós
 • Mercè Rosas Martisella
 • Yolanda Terrones Bernat

juntaescolaencamp@gmail.com

Escola Andorrana d’Encamp 2a Ensenyança

 • Susagna Venable Alcaide
 • Demelsa Azzopardi 
 • Anna Cirera Vilaseca

juntasegonaencamp@gmail.com

Escola Andorrana de Canillo

 • M.Àngels Fernández García
 • Sandra Martínez 
 • Àlexia Rates Rius 

canilloampaea@gmail.com

Escola Andorrana Ordino 1a Ensenyança

 • Marta Ricard Altemir
 • Marta Cordelllana d’Areny-Plandolit
 • Olga Arrú Solana

apaea.ordino@gmail.com

Escola Andorrana Ordino 2a Ensenyança

 • Montse Resina Guerrero 
 • Jordi Garrallà Tomàs 
 • Joan Rovira Botey 

families.easeo@gmail.com

Escola Andorrana de Batxillerat

 • Elisabet Faura Pavia 
 • Roger Bru Martinez 
 • Anna Missé Blasi

paresbatxand21a23@gmail.com

Òrgans de participació

Consell de les Escoles

El Consell de les Escoles és l’òrgan màxim de gestió de l’Escola Andorrana.
El seu objectiu principal és supervisar l’activitat general dels centres en els aspectes administratius i docents.

El Consell de les Escoles té per objecte les funcions següents:

 • Ratificar i aportar suggeriments al projecte educatiu de cada centre.

 • Rebre informació i participar en la distribució per centres dels crèdits que figuren en el projecte de pressupost global de l’Escola Andorrana.

 • Rebre informació i avaluar el pla anual de cada centre.

 • Ratificar la memòria de cada centre.

 • Vetllar per l’aplicació correcta de la política educativa, pel que fa a les relacions de col·laboració amb altres centres escolars i no escolars amb finalitats culturals i educatives.

 • Presentar propostes de renovació de les instal·lacions escolars per tal de propiciar un ensenyament amb garantia de qualitat.

 • Valorar la dinàmica de cada centre.
 • Estudiar qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat dels centres i aportar les indicacions que jutgi convenients.

Sector directors
Maternal – Isaac Benchluch Ayach

Primera Ensenyança – Santiago Rodriguez Garcia

Segona Ensenyança –
Jordi Torné Da Costa
Batxillerat – Ester Vilarrubla Escales

Sector Caps d’estudi
Maternal i Primera ensenyança – Miquel Àngel Arnal Dueso
Segona ensenyança i batxillerat – Lídia Samarra Pujol

Sector personal docent
Maternal –
Josep Manel Molina Martin
Primera Ensenyança – Julien Rivares Degoy
Segona Ensenyança –  Xavier Gomez Flix
Batxillerat – Yolanda Colom Torrens

Sector personal no docent
Personal administratiu i de serveis –
Sandra Moreira Revez
Col·laborador educatiu –
Sílvia Sisteré Gateu 

Sector pares i mares d’alumnes
Maternal – Jennifer Gonzalez Barajas
Primera Ensenyança – M.Àngels Fernàndez Garcia
Segona Ensenyança –
Susagna Venable Alcaide
Batxillerat –
Elisabet Faura Pavia

Sector alumnes
Segona Ensenyança – Beatriz Começanha Picanço
Batxillerat –
Biel Bosch Nguyen


Escola Andorrana
d’Escaldes – Engordany
+376 869 668

Escola Andorrana
de Sant Julià de Lòria
+376 841 702

Escola Andorrana
de La Massana
+376 737 050

Escola Andorrana
de Canillo
+376 852 344

Escola Andorrana
d’Encamp 1a ens.
+376 832 716

Escola Andorrana
d’Andorra la Vella 1a ens.
+376 722 300

Escola Andorrana
Ordino 1a ens.
+376 837 001

Escola Andorrana
Pas de la Casa
+376 856 700

Escola Andorrana
de Santa Coloma 2a ens.
+376 722 111

Escola Andorrana
d’Encamp 2a ens.
+376 731 175

Escola Andorrana
Ordino 2a ens.
+376 747 020

Escola Andorrana
de Batxillerat
+376 723 030