Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Som una associació sense ànim de lucre que agrupa de manera voluntària les famílies dels alumnes de l’Escola Andorrana.

La nostra missió és promocionar, defensar i representar els interessos educatius, culturals i econòmics relacionats amb la nostra escola.

Som interlocutors amb les autoritats educatives

Som els representants de les famílies davant la direcció de l’Escola Andorrana, del Ministeri d’Educació i de les direccions dels diferents centres (i de qualsevol autoritat).

La nostra estructura

Junta Directiva
23-24

Venable Alcaide, Susagna Presidenta

Armengol Asenjo, Marta Vicepresidenta

Pirot Pedrós, Elisabeth Secretària

Molina Sanchez, Lluís Tresorer

Sánchez Castrillo, Núria Vocal