Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Tal i com ja us vam comunicar, cada mes us farem arribar opcions de berenars més saludables i sostenibles per als alumnes.

Avui compartim la proposta de berenars per l’octubre.

Que vagi de gust!!!