facebook

Normes Cuina Central

NORMES DE LA CUINA CENTRALITZADA
ESCOLA FRANCESA D’ESCALDES-ENGORDANY
 
 
I.- INSCRIPCIONS AL SERVEI DE CUINA CENTRALITZADA DE
L’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi d’Ensenyament Francès
d’Escaldes-Engordany (APACEF)
Les inscripcions per al servei de LA CUINA CENTRALITZADA, organitzada per
l’APACEF s’han de fer a partir del mes d’abril i fins el 15 de juny de l’any escolar en
curs, per al curs escolar següent. Un cop efectuada la primera inscripció, les
demés, per als cursos escolars posteriors, seran automàtiques, salvat que els
pares o tutors comuniquin per escrit a la secretaria de l’APACEF llur voluntat de
donar de baixa, amb una antelació mínima d’un mes abans de l’inici de les
inscripcions.
 
Malgrat el termini ans referit, s’admetran inscripcions durant tot el curs escolar si bé
només a l’inici del mes en què es pretengui gaudir del servei.
 
La inscripció al servei de la cuina centralitzada comporta l’acceptació de les
presents normes. Per consegüent, aquestes han d’ésser obligatòriament complides
i respectades, amb renúncia expressa a qualsevol excepció fonamentada en la
ignorància de les mateixes.
 
II.- CALENDARI DEL SERVEI
El servei de cuina centralitzada segueix el calendari escolar de manera que aquest
es duu a terme tots els dies del curs escolar que no siguin dies festius o vacances
escolars.
 
El calendari escolar és aquell que aprova i publica el Govern per cada curs escolar.
 
III.- ELABORACIÓ DE MENÚS I REPARTIMENT
DILLUNS: repartiment de l’àpat del dia que s’ha cuinat divendres, i es cuina per
dimarts i dimecres
 
DIMARTS: repartiment dels àpats de dimarts i dimecres i no es cuina
 
DIMECRES: no es reparteixen àpats i es cuinen els àpats de dijous i divendres
 
DIJOUS: repartiment dels àpats de dijous i divendres
 
DIVENDRES: no es reparteixen àpats i es cuina l’àpat de dilluns
 
IV.- FACTURACIÓ:
Es facturarà directament a l’Escola o a l’APA del centre escolar en quin estigui
escolaritzat el nen que gaudeix del servei.
 
El preu serà de 79.-€ mensuals pel curs escolar 2013-2014.
 
V.- TRANSPORTISTA : GELESA
 
 
VI.- PREU / FORMA DE PAGAMENT
El preu del servei del menú de la cuina centralitzada de l’APACEF ascendeix, per
al curs escolar 2013-2014 a la suma de 79.€ mensuals.
 
El pagament del mateix es farà a l’escola corresponent L’APACEF presentarà
doncs mensualment al cobrament una factura a l’escola.
 
VII.- DADES MÈDIQUES / INTOLERÀNCIES / AL·LÈRGIES/ DIETES
ESPECIALS
En el moment de la inscripció al servei de la cuina centralitzada, l’APACEF
Sol·licitarà als pares o tutors dels nens que facilitin les dades mèdiques ( Certificat
oficial de Govern), cada any s’hauran de renovar els certificats , i nomès en cas
dels cel.liàcs no ho hauran de fer.
 
Es demanaran els certificats mèdics i la llista dels aliments que no es poden
consumir, així com totes aquelles dades que siguin d’interès per a una correcta
preparació del menjar.
 
En el mateix moment que siguin comunicades les intoleràncies i/o al—lèrgies
alimentàries, sigui doncs en el moment de la inscripció o posteriorment, es farà
signar als pares o tutors un document de descàrrec.
 
L’APACEF, avaluarà cas per cas conjuntament amb els pares de l’ infant afectat, i
es reserva eldret d’admissió si així es creu necessari per motius de seguretat de l’
infant.
 
Els menús estaran penjats al FACEBOOK : APACEF
Escola Francesa d’Escaldes-Engordany
 
VIII.- BAIXA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA INSCRIPCIÓ AL
SERVEI DE la CUINA CENTRALITZADA
La baixa, temporal o definitiva de la inscripció al servei de LA CUINA
CENTRALITZADA pot produir-se en les següents circumstàncies:
 
a)      baixa voluntària
 
Si la baixa, sigui temporal o definitiva, és voluntària, aquesta deurà ésser
comunicada, pels pares o tutors, a la secretaria de la escola , la qual avisarà a
l’APACEF, amb una antelació mínima de 10 dies. En cas que l’avís es faci fora
d’aquest termini, els pares o tutors quedaran obligats a abonar el 50% del preu
mensual fixat pel servei dels àpats pel curs escolar en curs.


 
APACEF Escaldes-Engordany Tel : 860330-860384 e-mail: apacef@andorra.ad
ALTIMIR ASSESORIA Sra. Laura Prados Tel: 803580- 357454 altimiralimentaria@andorra

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  OCTUBRE 2022
DL DM DC DJ DV DS DG
  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT